Specyfiką firm zajmujących się detaliczną sprzedażą technik osłonowych oraz bram jest jest ograniczony terytorialnie zakres działania. Stanowi to znaczącą barierę rozwoju przedsiębiorstw i często powoduje, że osoba odpowiedzialna za wizję i strategię przedsiębiorstwa przedkłada nad planowanie gaszenie wybuchających w firmie pożarów. Ustalony kierunek rozwoju nie tylko pozwala osiągać cele, lecz również działa jak sito. W codziennych wyborach ułatwia i przyśpiesza procesy decyzji.

Jaki jest Twój cel?

Celem działalności każdego przedsiębiorcy zdaje się być zarabianie pieniędzy. Zastanów się jednak, czy wszystkie decyzje podejmujesz w oparciu o krótki horyzont czasu i wyłącznie czynniki ekonomiczne? Większość przedsiębiorców ceni sobie niezależność w podejmowaniu decyzji i długi horyzont działań, który nie zawsze opiera się na suchych danych z excella.

Dobrze uświadomiony cel przeważnie odnosi się do zwiększania majątku przedsiębiorcy. Składnikiem tego majątku mogą być zgromadzone aktywa, ale także wartości niematerialne – poczucie bezpieczeństwa, ilość wolnego czasu, możliwość realizowania pasji.

Cele wyznaczaj w krótkim terminie, ale zawsze miej na uwadze najdłuższy horyzont. Czy będziesz chciał przekazać swoją firmę? Czy życzysz swoim dzieciom podobnej pracy i czy są nią zainteresowane? Czy struktura organizacji Twojej firmy nadaje się do jej sprzedaży, czy też oparta jest głównie na Twojej wiedzy i kompetencjach?

W czasach kiedy świadczenia funduszy emerytalnych nie są radosną perspektywą dla jesieni życia, warto zawczasu strategicznie zaplanować swoją przyszłość.

Inwestuj w aktywa

Zapytani o aktywa przedsiębiorcy w pierwszej kolejności wymieniają pojazdy, maszyny, komputery. Jaka jednak jest wartość tego majątku w odniesieniu do przychodów przedsiębiorstwa? Spieniężone i postawione w formie lokaty bankowej dadzą właścicielowi promil bieżących dochodów. Smutna to perspektywa ale także lekcja, co stanowi o zdolności do zarabiania pieniędzy. Najważniejszym i najcenniejszym aktywem w Twoim przedsiębiorstwie jest wiedza. To ona pozwala generować przychody. Wiedza skupiona w jednej osobie jest dosyć krucha i nie przedstawia wartości dla ewentualnego nabywcy Twojej firmy. Dlatego tak ważna jest kultura umożliwiająca jej przepływ, propagowanie wśród innych członków zespołu. Delegowanie zadań na innych członków zespołu jest najlepszą inwestycją w wiedzę i dywersyfikuje ryzyko związane z nieobecnością właściciela. Zapewne zakładasz, że obsługa najbardziej intratnych zleceń powinna być Twoim zadaniem? Zastanów się ile zyskasz kiedy Twój zespół zdobędzie w boju nowe kompetencje.

Planuj konsumpcję

Często spotykany w przedsiębiorstwach model to wzrost konsumpcji właściciela proporcjonalnie do wzrostu dochodów firmy. Powiązanie budżetu domowego wprost z budżetem firmy, w uproszczonym modelu księgowości, jest czymś naturalnym, ale niestety powoduje szybką inflację konsumpcji. Staraj się planować swoje wydatki osobiste, tak, aby pozostającą w firmie nadwyżkę inwestować. Planuj swoje wydatki osobiste, prowadź miesięczny budżet i ustal stałą wypłatę, która będzie adekwatna do przychodów firmy. 

Podsumowanie

Aktywa, konsumpcja, zespół – to najważniejsze elementy które powinniśmy umieścić w naszym rocznym planie. Zapewne to dobry moment, aby usiąść  i zastanowić się gdzie chciałbyś dotrzeć z końcem tego roku.