Akcja Dni Otwartych Markiz 2015

Z uwagi na duży sukces akcji Dni Otwartych Markiz firmy MAG, Żmidziński oraz Wiolla zaprosiły do współpracy firmy z branży technik osłonowych z całej Polski.
Podczas spotkania w Wiśle w listopadzie 2015 roku przedstawiono plan działania, podpisano 15 umów o współpracy ze WSZYSTKIMI uczestnikami spotkania. W ciągu tygodnia od spotkania WSZYSTKIE firmy uiściły zadeklarowaną składkę i przystąpiono do realizacji ustalonego planu.
Kolejne spotkania grupy odbyły się podczas targów Budma w lutym w Poznaniu oraz w marcu w Łodzi.

Wszystkie firmy, które zaangażowały się w akcję osiągnęły duży zwrot z zainwestowanych w działania środków.
Szacowana wartość inwestycji w powierzchnie ekspozycyjne wśród członków grupy wyniosła około 1 mln złotych.
Firmy zaangażowały się również w pogłębianie i wymianę wiedzy, rozwój pracowników oraz technik sprzedaży.
Większość salonów dzięki akcji zyskała nowe życie a przedsiębiorcy zyskali doskonałe narzędzia do sprzedaży produktów premium.

www.jesienpodpergola.pl
www.facebook.com/jesienpodpergola