Akcja Dni Otwartych Markiz 2015

Akcja Dni Otwartych Markiz 2015 została zapoczątkowana przez firmy MAG (Dąbrowa Górnicza), Wiolla (Rybnik) oraz Żmidziński (Bielsko Biała).

Dzięki współpracy trzech firm, które zlokalizowane są w niezbyt dużej odległości od siebie, uzyskano efekt silnego wzmocnienia przekazu kampanii. Dzięki bliskiej współpracy, spójnej komunikacji i porozumieniu z Dostawcami firmom udało się dotrzeć z ofertą i skutecznie zrealizować rekordową sprzedaż markiz