Dni Otwartych Markiz 2017

 

[już niebawem opublikujemy szczegóły tegorocznego wydarzenia]

Zajrzyj do nas ponownie!

Dni Otwartych Markiz 2017 będą już trzecią edycją akcji. Sukces poprzednich wydarzeń i coraz większy rozmach są przesłanką do kolejnego wielkiego sukcesu wydarzenia. Jeżeli w akcje angażują się lokalne firmy z całej Polski oraz uznani dostawcy ujawnia się wielka moc współpracy – szczególnie w branży technik osłonowych.

Efekt synergii jest ogromny. Naszymi dotychczasowymi działaniami udowodniliśmy, że na fundamencie współpracy i zaufania można zbudować wielkie rzeczy. Koopetycja, czyli kooperacja podmiotów które pozostają w relacjach konkurencyjnych jest przedmiotem moich zainteresowań od czasów studiów, relacjonuje Tomasz Grzegorz, jeden z inicjatorów akcji Dni Otwartych Markiz.

Akcja Dni Otwartych Markiz, organizowana w tym roku już po raz trzeci, stała się poniekąd tylko pretekstem do szerszej współpracy firm – uczestników. Porozumienie Grupa Techniki Osłonowe Polska (Grupa TOP) zrzesza lokalnych liderów branży. Jednolita marka ma pomóc firmom w komunikacji na rynku, prowadzeniu działań marketingowych, zwiększeniu ich wiarygodności oraz rozpoznawalności lokalnych marek. Pod wspólnym szyldem jest także czas na przyjemności – jak pokazuje doświadczenie doskonale nad nowymi koncepcjami pracuje się podczas wyjazdów, takich jak ostatni do Zuberca.

Trzydniowe spotkanie w słowackich Tatrach przepełnione było intensywną pracą, ale zawsze w bardzo komfortowej atmosferze. Był czas na narty, rozmowy barowe, nawiązywanie bliższych znajomości. Większość z uczestników przyjechała w góry z dziećmi, które również się ze sobą zaprzyjaźniły. Fantastyczny klimat spotkania wynika z filozofii grupy – mówi Jarosław Żak, pomysłodawca wyjazdu a prywatnie zapalony narciarz. Chcemy aby wszystkie nasze działania były w zgodzie z potrzebami uczestników, opierały się na chęci rozwoju i doskonalenia. Mimo, że nasze działania mają charakter czysto biznesowy, to jednak najważniejsze jest poczucie dobrze wykonanej roboty. O miłej atmosferze spotkania niech świadczy fakt, iż większość uczestników przedłużyła pobyt o kolejny dzień.

W poczuciu wspólnoty i misji w Zubercu dopracowano szczegóły wspólnego projektu Grupy TOP – Podaruj Dzieciom Wakacje. Na mocy ustaleń Uczestnicy wraz z Dostawcami ufundują wakacyjne wyjazdy dla dzieci ze stowarzyszenia opiekującego się dziećmi w potrzebie. Młodzi ludzie, objęci pomocą organizacji pożytku publicznego, będą mieli możliwość zmiany otoczenia.

Mamy poczucie, że nasze wysiłki idą nie tylko w kierunku osiągania indywidualnych korzyści. Wszystkie uczestniczące w projekcie firmy są autorami własnego sukcesu, ale ten przecież najbardziej smakuje, kiedy można dzielić go z innymi – mówi Piotr Żmidziński, który wpadł na pomysł takiego spożytkowania siły grupy.

Członkowie Grupy TOP stawiają sobie poprzeczkę dosyć wysoko. Chcą rozwijać się jako firmy, przede wszystkim wspierając rozwój liderów w poszczególnych organizacjach.  Chcemy rozwijać ludzi w naszych firmach, budować relację zaufania zarówno w grupie jak i wewnątrz naszych organizacji. Jednym z elementów takich działań są jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Wspólna akcja umożliwiająca dzieciom wyjazd na wakacje pozwala nam osiągnąć ten cel przy dużym zaangażowaniu wszystkich osób w naszych przedsiębiorstwach. Dobroczynność definiuje nasze wartości, kształtuje także nasz wizerunek.

Przedsiębiorstwa grupy zdają sobie sprawę z faktu, iż budowanie stabilnej organizacji wymaga przyciągnięcia i utrzymania w niej utalentowanych ludzi. Angażując się w działania Grupy TOP budujemy markę nie tylko wśród klientów, ale również aktualnych i potencjalnych pracowników. Rozwijając siebie jako lidera, kształtując dobre praktyki zarządzania w przedsiębiorstwach dążymy również do długoterminowego zatrudnienia i kumulowania wiedzy w obrębie firmy.

Specyfiką naszej działalności jest realizacja projektów. Z uwagi na złożoność i niepowtarzalność naszych zleceń zarządzania w firmą nie możemy opierać się o masowe procesy lecz o indywidualne działania. Największy kapitał naszych przedsiębiorstw stanowi wiedza. Im bardziej jest rozpropagowana w firmie, nie skupia się w osobie jej właściciela, tym większy jest w stanie generować przychód dla firmy. To główny powód dla którego członkowie Grupy TOP rozwijają siebie oraz liderów w swoich przedsiębiorstwach – mówi Tomasz GRZEGORZ, mający doświadczenie w rozwijaniu organizacji w modelu zdecentralizowanym.

Kolejne zrealizowane w grupie projekty nadają coraz większej wartości porozumieniu. Doceniają to również dostawcy, chętnie angażując się w pomysły grupy. Współpraca z grupą powoduje efekt “lewarowania” nakładów marketingowych dostawców. Z uwagi na łączony budżet kampanii marketingowej nakłady czynione przez dostawców są zwielokrotniane przez innych członków grupy. Uczestnicy i dostawcy tworzą centralny budżet, z którego publikowane reklamy promują wszystkich interesariuszy akcji. Przekaz ma dużą siłę dotarcia i jest profesjonalnie przygotowany. Mało która z firm w naszej branży może pochwalić się taką skalą wydatków. Dzięki współpracy podnosimy skuteczność i zyskujemy profesjonalny wizerunek każdej zaangażowanej firmy.

Skutkiem zeszłorocznej akcji Dni Otwartych Markiz było dla dostawców nie tylko pozyskanie nowych klientów wśród członków grupy. Zainteresowanie naszymi szkoleniami pośród innych lokalnych przedsiębiorstw, spoza grupy TOP, było ogromne – przyznaje Mariusz Korgul – współwłaściciel firmy Dragon. Pergola PRO Gdańskiej firmy odniosła ogromny sukces a Dni Otwartych Markiz były idealnym elementem promocji nowego produktu.

Z wyników akcji zadowoleni są również inni dostawcy. Akcja ma ogromny potencjał i siłę, dzięki zaangażowaniu firm ją tworzących. Jest inicjatywą tworzoną oddolnie, przez firmy mające doskonałą znajomość rynku. Dzięki temu wszelkie lokalne działania prowadzone są z chirurgiczną precyzją. Uczestnicy angażując swój kapitał gwarantują również duże zaangażowanie we wszystkie wspólne działania.

Kolejna akcja Dni Otwartych Markiz już niebawem. Firmy ją tworzące zapraszają do grona uczestników kolejne przedsiębiorstwa, ale trzeba przyznać, że wymagania dla nowych członków grupy stawiane są dosyć wysoko. Wymagamy aby poziom obsługi klienta, sposób prezentacji produktów nie odbiegał od standardów wypracowanych przez Grupę. Szukamy jedynie przedsiębiorstw świadomych konieczności ciągłego doskonalenia. Nazwa TOP zobowiązuje – mówi Tomasz Grzegorz, który koordynuje zgłoszenia nowych firm. Liczba uczestników projektu, z uwagi na jego elitarny charakter, jest ograniczona.